top of page

PrivacyBeleid

Privacybeleid voor online afhaalbestelling bij Urkse visspecialiteiten

Bij Urkersvisspecialist vinden we uw privacy erg belangrijk en daarom willen we u graag informeren over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wanneer u een online afhaalbestelling plaatst, verzamelen we uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We verzamelen ook de details van uw bestelling, inclusief de producten die u heeft besteld en het afhaaltijdstip.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken, u te informeren over de status van uw bestelling en om contact met u op te nemen als dat nodig is. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over nieuwe producten, promoties of speciale aanbiedingen, maar alleen als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal of verlies. 

Delen we uw persoonlijke gegevens met anderen?

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met derden, behalve als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als dit nodig is om uw bestelling te verwerken (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten delen met een koeriersdienst). In dit geval zorgen we ervoor dat deze derde partijen ook voldoen aan de vereiste privacywetgeving.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via 0317 413 444.

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de geldende privacywetgeving. We raden u daarom aan om dit beleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

bottom of page